KĀ NOŅEMT VENTILI

Diez vai Tev tas būs jādara, bet, gadījumā, ja tomēr ventili ir nepieciešams noņemt, dari to pareizi: